Početna Blog Ispit iz predmeta Prva pomoć u autoškoli (detaljan vodič)

Ispit iz predmeta Prva pomoć u autoškoli (detaljan vodič)

U nastavku teksta dobiti ćeš odgovore na sva pitanja koja imaš o ispitu iz prve pomoći u autoškoli.


Neke od bitnih informacije koje ćeš saznati su:

 • kako izgleda ispit iz prve pomoći,
 • kako se pripremiti i iz prve položiti ispit iz prve pomoći,
 • tko ne treba polagati ispit iz prve pomoći,
 • i još mnogo toga!

Nastavi čitati.


Sadržaj

  1. Prijava ispita iz prve pomoći
  2. Koliko se čeka na termin prvog (i ponovljenog) ispita iz prve pomoći?
  3. Postoji li rok za polaganje ispita iz prve pomoći?
  4. Koliko puta se smije pasti ispit iz prve pomoći?
  5. Gdje se održavaju ispiti iz prve pomoći?
  6. Što treba ponijeti na ispit iz prve pomoći u HAK?
  7. Koliko košta ispit iz prve pomoći?
  8. Kako izgleda ispit iz prve pomoći?
  9. Koliko je točnih odgovora potrebno za prolaz na ispitu iz prve pomoći?
  10. Koliko traje ispit iz prve pomoći?
  11. Kada se saznaju rezultati ispita iz prve pomoći?
  12. Mogu li se žaliti na rezultate ispita iz prve pomoći?
  13. Koliko dugo vrijedi položen ispit iz prve pomoći?
  14. Kako se pripremiti i iz prve položiti ispit iz prve pomoći?
  15. Kako otkazati ispit iz prve pomoći?
  16. Tko ne treba polagati ispit iz prve pomoći?

    Prijava ispita iz prve pomoći

    Kada odslušaš sva predavanja, sa svojom autoškolom dogovaraš vrijeme prijave na ispit.

    Na ispit iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi se najranije možeš prijaviti kada u cijelosti odslušaš sva predavanja.


    Za prijavu na ispit za sve kategorije vozila potrebno je odslušati 9 sati (dnevno 3 školska sata) nastave iz PPP.


    Najčešće kandidati prijavljuju ispit odmah po odslušanom tečaju jer se na termin ispita u praksi čeka oko dva tjedna od dana prijave.


    Kada se odlučiš izaći na ispit, to moraš reći kontakt osobi u svojoj autoškoli. Autoškola će te prijaviti na ispit putem HAK-ovog sustava za prijavu ispita.

    Koliko se čeka na termin prvog (i ponovljenog) ispita iz prve pomoći?    Na termin prvog ispita čeka se najviše 25 dana od dana prijave.


    Termin ispita najčešće se dobije već nakon dva tjedna od dana prijave. Ovisno o trenutnom broju prijavljenih kandidata.


    Na ispit te prijavljuje tvoja autoškola preko HAK-ovog online sustava za prijavu ispita.


    Termin svog ispita znat ćeš najkasnije tri do pet dana prije održavanja ispita. Kada HAK objavi datum i vrijeme termina ispita, tvoja autoškola će te obavijestiti.


    Ako padneš na prvom polaganju, možeš se ponovno prijaviti za polaganje. Na termin ponovljenog ispita čeka se od 7 do 50 dana od dana prijave.


    Ako bez prethodne najave i bez razloga izostaneš s ispita, na termin novog ispita čeka se najmanje 7, a najviše 50 dana od dana prijave i ponovne uplate ispitnih troškova.


    Ispitivač te može udaljiti s ispita ako te uhvati kako na ispitu koristiš nedopuštena sredstva ili ometaš provedbu ispita.


    Na termin ponovljenog ispita, u tom slučaju, moraš čekati minimalno 90 dana od dana prijave.

    Postoji li rok za polaganje ispita iz prve pomoći?

    Ispit iz prve pomoći mora biti položen do izlaska na ispit iz upravljanja vozilom.

    Nema vremenskog roka u kojem je potrebno položiti ispit iz prve pomoći. 

    Nakon što jednom odslušaš predavanja iz prve pomoći, ne moraš ih više nikada ponovno slušati.

    Koliko puta se smije pasti ispit iz prve pomoći?

    Na ispit iz pružanja prve pomoći može se izlaziti neograničen broj puta što znači da ga možeš pasti neograničen broj puta.

    Svaki ponovljeni izlazak na ispit posebno naplaćuje. Na dobivanje novog termina ispita nakon pada čeka se nešto duže nego li je to slučaj kod prvog izlaska.

    Gdje se održavaju ispiti iz prve pomoći?


    Ispit se održava u ispitnim centrima ovlaštene organizacije za provedbu ispita, Hrvatski Autoklub (HAK).

    Ispit provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i koji je u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije (HAK-a).

    HAK ima svoje ispitne centre u većini gradova.

    Adrese lokacija na kojima se provode ispiti iz prve pomoći u većim gradovima su:

    • Zagreb - Avenija Dubrovnik 44 (HAK Utrine),
    • Split - Varaždinska ulica 53 (HAK ispitni centar Split),
    • Osijek - Ul. Hrvatske Republike 2,
    • Zadar - Ul. Sv.Vinka Paulskog 32 (zgrada stare mljekare),
    • Pula - Ul. Alfreda Stiglicha 28 (AK Pula - Rovinj)
    • Rijeka - Ul. Erazma Barčića 4 (Regionalni ispitni centar HAK)
    • Velika Gorica - Ul. Slavka Kolara 48 (AK Velika Gorica).

    Za ostale gradove pogledaj HAK-ovu kartu ispitnih centara.

    Što treba ponijeti na ispit iz prve pomoći u HAK?


    Obavezni dokumenti za pristupanje ispitu iz prve pomoći u su:

    • identifikacijska isprava (osobna iskaznica ili putovnica)
    • knjižica kandidata (propisno popunjena i ovjerena od strane autoškole)
    • važeće liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti (za vozila kategorije za koju polaže ispit)
    • plaćena uplatnica za troškove provedbe ispita (ili potvrda o plaćanju internet bankarstva).

    Prije početka ispita ispitivač će provjeriti tvoj identitet, te da li su svi navedeni dokumenti prisutni i ispravni.

    Ispitivač će kandidatu onemogućiti pristupanje ispitu ako kandidat:

    • nema identifikacijsku ispravu ili nije važeća,
    • nema knjižicu kandidata za vozača ili nije propisno realiziran i evidentiran tijek osposobljavanja od strane voditelja autoškole,
    • nema dokaz o uplati troškova provedbe ispita,
    • po procjeni ovlaštenog ispitivača nije sposoban polagati ispit (zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi).

    Koliko košta ispit iz prve pomoći?

    Cijena ispita iz prve pomoći je određena zakonom i iznosi 15,76 EUR.

    Cijena ponovljenog ispita je jednaka cijeni ispita kada se polaže prvi put.

    Važno! Bez uplatnice ili provedenog naloga za plaćanje internet bankarstvom nije moguće pristupiti ispitu iz prve pomoći u HAK-u.

    Detaljno o troškovima koji te čekaju u autoškoli pogledaj u članku o ukupnim troškovima autoškole.

    Kako izgleda ispit iz prve pomoći?


    Prilikom dolaska u HAK-ov ispitni centar u kojem se održavaju ispiti iz prve pomoći, s drugim kandidatima bit ćeš upućen u prostoriju u čekaonicu.

    Čekaonica je najčešće hodnik ispred prostorije u kojoj se održava ispit.

    Kada dođe vrijeme termina ispita, ispitivač će izaći u čekaonicu i objasniti pravila i način provedbe ispita.

    Najčešće je postupak takav da se u prostoriji u kojoj se održava ispit u istom trenutku maksimalno 2 kandidata dok ostali kandidati svoj red čekaju u čekaonici.

    Redoslijed ulaska najčešće nije prethodno uvjetovan već kandidati u prostoriju ulaze proizvoljnim redoslijedom.

    Ako dođe do nesuglasica, ispitivač može postaviti redoslijed ulaska, npr. po abecednom redu po prezimenu kandidata.

    Nakon što uđeš u ispitnu prostoriju, čekaš dok drugi kandidat odgovara na svoja pitanja.

    Dok čekaš, izvlačiš 3 kartice s pitanjima koja ćeš odgovarati kada na tebe dođe red.

    Dva pitanja su teorijska, dok je jedno pitanje praktično (npr. zavoj šake trokutastom maramom). 

    Odgovore na teorijska pitanja daješ usmeno. Kod nekih ispitivača praktično pitanje treba izvesti, a kod nekih nije potrebno praktično izvoditi, te je dovoljno objasniti postupak riječima.

    Koliko je točnih odgovora potrebno za prolaz na ispitu iz prve pomoći?

    Za prolazak na ispitu potrebno je točno odgovoriti na sva 3 pitanja postavljena pitanja.

    Koliko traje ispit iz prve pomoći?

    Samo odgovaranje u prostoriji traje od 5 - 10 minuta po kandidatu.

    Ukupno vrijeme trajanja ispita ovisi o broju kandidata. Ukupno vrijeme trajanja ispita može biti i do 2 sata.

    S obzirom na to da je poredak ulaska kandidata proizvoljan, ako želiš prije završiti s ispitom, možeš se progurati i pristupiti polaganju prije drugih kandidata.

    Kada se saznaju rezultati ispita iz prve pomoći?

    Rezultat jesi li prošao ili pao na ispitu iz prve pomoći saznaješ odmah nakon što odgovoriš na svoja 3 pitanja.

    Nakon što odgovoriš na pitanja ispitivač će ti reći rezultat, a potom će ga upisati u tvoju knjižicu kandidata za vozača.

    Mogu li se žaliti na rezultate ispita iz prve pomoći?

    Postoji mogućnost prigovora, a potom i žalbe na dobivenu ocjenu.

    Prvo moraš uložiti prigovor na svoju ocjenu ispitivaču koji je provodio ispit.

    Ako ispitivač ne uvaži prigovor, imaš pravo na žalbu HAK-u.

    Prigovor u pisanom obliku moraš, u roku najkasnije od 90 minuta od završetka ispita, predati ovlaštenom ispitivaču koji je provodio ispit.

    Prigovor uložen izvan propisanog roka neće se razmatrati.

    Razlozi za prigovor na ispitu iz prve pomoći:

    • za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti,
    • ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu prema ispitnom listu u koji kandidat ima pravo uvida,
    • postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja (pušenje, korištenje mobilnog uređaja i sl.).

    Ovlašteni ispitivač će donesti odluku o prigovoru najkasnije 60 minuta od trenutka ulaganja prigovora.

    Ovlašteni ispitivač svoju službenu zabilješku o prigovoru mora dostaviti ovlaštenoj stručnoj organizaciji najkasnije 48 sati nakon provedenog ispita.

    Ako ispitivač ne uvaži tvoj prigovor, a smatraš da je trebao, u roku 8 dana od podnošenja prigovora možeš podnijeti pisanu žalbu HAK-ovom povjerenstvu.

    Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

    Odluku po žalbi dobiti ćeš najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja žalbe.

    Ako HAK-ovo povjerenstvo usvoji tvoju žalbu, organizirat će se novi ispit iz pružanja prve pomoći pred posebnim povjerenstvom.

    U posebnom povjerenstvu ne može biti ispitivač na čiju odluku je podnesena žalba.

    Ponovljeni ispit pred posebnim povjerenstvom se ne naplaćuje.

    Koliko dugo vrijedi položen ispit iz prve pomoći?

    Položeni ispit iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi vrijedi zauvijek.

    Kako se pripremiti i iz prve položiti ispit iz prve pomoći?


    Meni i svima ostalima koje znam, a prošli su ispit iz prve, pomogle su sljedeće stvari:

    Ne izostajanje s predavanja

    Predavanja iz prve pomoć znaju biti jako dosadna i 9 školskih sati koliko je predviđeno za predavanja nam se u nekim trenutcima čini besmislenim i traje vječnost.

    Baš zbog toga što je broj sati predavanja iz prve pomoći izuzetno malen, savjetujem ti da prisustvuješ svim predavanjima. 

    Gradivo je opširno i predavači ga ne stignu detaljno obrazložiti već su usmjereni na objašnjavanje onih najbitnijih tema koje se najčešće prijavljuju na ispitima.

    Osim toga, razlog zašto je vrlo bitno prisustvovati svim predavanjima je to što neke bitne informacije (poput pitanja iz ispita) koje predavači govore na predavanjima se ne nalaze u materijalima za učenje i u priručniku.

    Ako izostaneš s predavanjima ili pozorno ne pratiš nastavu, bitne tvari ti mogu vrlo lako promaknuti što svakako smanjuje vjerojatnost prolaska na ispitu. 

    Učenje po priručniku


    Prva pomoć, priručnik za kandidate za vozače i sve ostale sudionike u prometu

    Većina odgovora na pitanja iz ispita dolazi upravo iz knjige Priručnik za kandidate za vozače i sve ostale sudionike u prometu.

    Predlažem ti da ga nabaviš i barem jednom pročitaš u cijelosti. 

    Kada ne znaš ili nisi siguran u točnost odgovor na neko pitanje, pronađi ga u priručniku.

    Svakim ponovljenim čitanjem priručnika, traženjem odgovora i listanjem ćeš saznati neki novi detalj koji prije nisi primijetio, a može biti koristan na ispitu.

    Uz ova dva savjeta si praktički već prošao ispit, no sljedeći savjet ti je garancija za prolazak iz prve.

    Nastavi čitati.

    Učenje po pitanjima iz ispita

    Najbolji savjet kako proći ispit iz prve pomoći iz prve je učenje po pitanjima koja se pojavljuju na ispitima.

    PostaniVozac.com sadrži bazu od preko 100 pitanja koja se pojavljuju na ispitima iz prve pomoći.

    Sva pitanja i točne odgovore možeš vidjeti na stranici Prva pomoć - ispitna pitanja.

    Kako otkazati ispit iz prve pomoći?

    Postupak otkazivanja ispita iz prve pomoći identičan je postupcima otkazivanja ispita iz prometnih propisa i upravljanja vozilom.

    Ako iz nekog razloga ne možeš pristupiti rješavanju ispita, obavezan si ga otkazati najkasnije 2 radna dana (48 h) prije termina polaganja.

    Za otkazivanje se trebaš javiti svojoj autoškoli koja će za tebe napraviti zahtjev za otkazivanje ispita.

    Ako na vrijeme prijaviš svoj izostanak i opravdaš ga popratnom dokumentacijom, na sljedeći termin ispita može izaći bez ponovnog plaćanja naknade.

    U slučaju propuštanja termina ispita bez otkazivanja i opravdanog razloga, sljedeći ispitni rok možeš dobiti najranije 7 dana od dana prijave (ne kasnije od 50 dana) uz ponovno uplatu troškova ispita.

    Tko ne treba polagati ispit iz prve pomoći?


    Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužni polagati:

    • kandidati koji imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom određene kategorije,
    • doktori medicine,
    • medicinske sestre/medicinskog tehničara,
    • primalje.

    Iako nisu dužni polagati, navedene skupine se poput svih ostalih kandidata moraju prijaviti i prisustvovati ispitu.

    Tijekom ispita, ispitivač će po uvidu u dokumentaciju (izvornik ili ovjeren prijevod školske isprave o stečenom zvanju), bez provjere znanja, ovjeriti knjižicu kandidata za vozača.

    Zaključak

    Meni osobno, a i svim ostalim kandidatima koje poznajem, ispit iz prve pomoći je stvarao najveću nelagodu tijekom osposobljavanja za vozača. 

    Vjerojatno zbog toga što je gradivo dosta opsežno, vrlo je malo sati predavanja, i zbog toga što se na ispitu odgovori daju riječima, a ne pismeno.

    Na kraju, kada to sve prođe, ispit iz prve pomoći ispada najlakši ispit u autoškoli.

    Ne boj se, i sretno na ispitu!


    Patrik Kranjčec
    Patrik K.
    Mag. Ing. Aeronaut.
    Patrik je zaljubljenik u promet. Cilj mu je edukacijom kandidata za vozače povećati sigurnost prometa na hrvatskim cestama.

    Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

    Pa što čekaš!?
    Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!