Početna Prometni znakovi Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Znakovi izričitih naredbi imaju oblik kruga, osim znakova raskrižje s cestom s prednošću prolaska i obvezno zaustavljanje.

Osnovna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja, je bijela, a osnovna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane, odnosno ograničenja, crne su boje, a na znakovima obveza bijele. Rub kruga te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na kojima postoje crvene su boje.

Ploče na kojima su umetnuti znakovi zabrane i ograničenja, u pravilu, imaju podlogu bijele boje.

Dužina stranice istostraničnog trokuta znaka križanje s cestom s prednošću prolaska je:

 1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, na cestama u naselju koje nisu ulice, širine kolnika 7.0 m i više – 120 cm;

 2. na svim ostalim cestama i ulicama u naselju, širine kolnika manje od 7.0 m – 90 cm;

 3. na biciklističkim stazama, cestama u području smirenog prometa i nekategoriziranim cestama – 60 cm;

 4. kad se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa po smjeru vožnje – 45 cm.

Promjer kružnice u koju je upisan pravilni osmerokut znaka obavezno zaustavljanje je:

 1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, cestama u naselju koje nisu ulice, širina kolnika 7.0 m i više – 90 cm;

 2. na svim ostalim cestama i ulicama u naselju širine kolnika manje od 7.0 m – 60 cm;

 3. kad se postavlja u tunelima i galerijama – 60 cm;

 4. kad se upotrebljava kao umetnuti znak na znakovima za vođenje prometa u smjeru vožnje – 40 cm.

Promjer kruga znaka izričitih naredbi je:

 1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika 7,0 m i više – 90 cm;

 2. na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;

 3. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 40 cm;

 4. kad se postavljaju u tunelima ili galerijama – 60 cm;

 5. kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.

Na cestama se prema potrebi mogu postaviti i znakovi izričitih naredbi čiji promjer kruga iznosi 90 cm, te čiji promjer kruga iznosi 60 cm. Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.

Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka 2. ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg vrijedi, moraju se dodati dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od kojega naredba vrijedi.

Znak zabrana prometa za cisterne, zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari i zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari, postavlja se u skladu s odredbama posebnih propisa. Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovno postaviti nakon svakoga križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja.

Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta vrijedi na području cijelog naselja ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba. Ova naredba odnosi se i na prometne cestovne građevine (tuneli, mostovi i sl.).

Za označavanje izričitih naredbi koje vrijede samo za odre­đeno vrijeme tijekom dana ili samo u određene dane mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi samo u vrijeme za koje vrijedi izričita naredba izražena znakom. Znakovi izričitih naredbi s promjenljivom porukom postavljaju se uvijek iza stalnih znakova izričitih naredbi.

Pronađi prometni znak

Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

Pa što čekaš!?
Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!