Prometni znak: Stop - obvezno zaustavljanje

Značenje:

Znak stop (obvezno zaustavljanje) označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.

Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol "STOP" bijele boje. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom.

Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti.

Stop - obvezno zaustavljanje

Povezani znakovi

Kategorije prometnih znakova

Pronađi prometni znak

Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

Pa što čekaš!?
Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!