Početna Blog Ukupni troškovi autoškole od upisa do vozačke dozvole (2024.)

Ukupni troškovi autoškole od upisa do vozačke dozvole (2024.)

U ovom blog postu ću ti detaljno objasniti koji te sve troškovi čekaju u autoškoli, od upisa pa sve do podizanja vozačke dozvole u MUP-u.

Najveći trošak koji ćeš imati je cijena obuke koja se plaća autoškoli, a da bi ti što bolje prikazao sve troškove, kontaktirao sam preko 200 autoškoli.

Uz cijenu obuke, postoje dodatni troškovi koje nikako ne smiješ zanemariti jer kad se nakupe, mogu značajno povećati ukupni trošak.

I najbitnije, saznat ćeš kako maksimalno uštedjeti na troškovima autoškole i što prije doći do svoje vozačke dozvole.

Nastavi čitati.

Sadržaj

 1. Ukupna cijena autoškole (sa svim troškovima)
 2. Osnovni troškovi u autoškoli
 3. Dodatni troškovi u autoškoli
 4. Kako smanjiti troškove obuke u autoškoli?
 5. Troškovi obuke u autoškoli po kategorijama vozila

Pa krenimo redom.

Ukupna cijena autoškole sa svim troškovima

S obzirom na to da većinu čitatelja zanimaju troškovi za B kategoriju vozila, o tome ću govoriti u glavnom dijelu teksta, a troškove za sve ostale kategorije možeš pronaći na kraju ovog blog posta.

Ukupan minimalan trošak osposobljavanja u autoškoli, od upisa tečaja pa sve do podizanja vozačke dozvole u MUP-u, se trenutno kreće od 700,00 EUR - 1500,00 EUR.

Razlika minimalne i maksimalne cijene je poprilična, a u najvećoj mjeri ovisi o tome u kojem gradu planiraš polagati vozački ispit.

Troškovi autoškole su niži u većim gradovima gdje je konkurencija među autoškolama veća, a viši u manjim gradovima i mjestima gdje je broj autoškola manji.

Troškove dobivanja vozačke dozvole možemo podijeliti u dvije skupine:

 • osnovni troškovi,
 • dodatni troškovi. 

Osnovni troškovi su oni troškovi bez kojih autoškolu nije moguće završiti, tj minimalni troškovi koje moraš podmiriti da bi dobio vozačku dozvolu.

Na primjer, osnovni troškovi su troškovi liječničkog pregleda za upis u autoškolu, troškovi teorijskog i praktičnog osposobljavanja, troškovi izrade vozačke dozvole,itd.

Dodatni troškovi su troškovi bez kojih je moguće završiti autoškolu i doći do vozačke dozvole.

Na primjer, dodatnim troškovima smatraju se, troškovi ponovljenih izlazaka na ispite, troškovi dodatnih sati vožnje, troškovi dodatnih materijala za učenje, itd.

Prilikom usporedbi cijena različitih autoškola, često se obraća pažnja isključivo na nužne troškove, ponajviše na troškove teorijske i praktične obuke u autoškoli.

To je logično jer cijena osposobljavanja u autoškoli zauzima najveći udio u ukupnim troškovima. Nikako se ne smije zanemariti dodatne troškove.

Postoje slučajevi kada kandidati prođu sve iz prve i nemaju nikakve dodatne troškove.

Ipak, većina kandidata ima barem neke dodatne troškove pa ih svakako treba uzeti u obzir pri planiranju upisa u autoškolu jer mogu znatno utjecati na ukupne troškove dobivanja vozačke dozvole.

Osnovni troškovi u autoškoli

Osnovni troškovi obuke u autoškoli koje nije moguće nikako izbjeći su:

 • trošak liječničkog pregleda u medicini rada (liječničko uvjerenje)
 • trošak teorijskih predavanja (tečaj prometnih propisa i sigurnosnih pravila)
 • trošak praktične obuke (praktični tečaj vožnje s instruktorom)
 • trošak tečaja pružanja prve pomoći
 • trošak ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila
 • trošak ispita pružanja prve pomoći
 • trošak ispita upravljanja vozilom
 • trošak ispitnog sata upravljanja vozilom
 • trošak izrade vozačke dozvole

Pa krenimo redom.

Trošak liječničkog pregleda u medicini rada (liječničko uvjerenje)

Cijena liječničkog pregleda za autoškolu

Prvi trošak s kojim ćeš se susresti prilikom upisa u autoškolu je trošak liječničkog pregleda za dobivanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom za kategoriju vozila koju planiraš upisati.

Pregled se obavlja u medicini rada, a cijena iznosi od 30,00 - 55,00 EUR.

Cijena ovisno o gradu u kojem pregled obavljaš i trenutnim promotivnim akcijama.

U svim ustanovama je liječnički pregled za autoškolu identičan i nema smisla plaćati veću cijenu nego što je to potrebno.

Potraži na internetu nekoliko ustanova medicine rada u svojoj blizini i odaberi onu najjeftiniju.

Trošak obuke u autoškoli

Trošak teorijske i praktične obuke u autoškoli je najveći trošak kandidata vozača u autoškoli.

Ukupna cijena obuke u autoškoli kreće se od 700,00 - 1500,00 EUR (najčešće oko 900,00 EUR).

Cijena obuke koja se plaća autoškoli najviše ovisi o gradu u kojem se vrši obuka.

U najvećim gradovima gdje je veća konkurencija autoškola cijena je u pravilu manja od prosjeka, dok je u manjim gradovima cijena prosječna ili nešto viša.

Gradovi u kojima su cijene obuke u autoškoli najjeftinije su Zagreb i Split gdje se cijene kreću između 700,00 i 1.300,00 EUR.

U gradovima poput Osijeka, Raba, Rijeke, Pule i Dubrovnika, cijene su najveće, a kreću se od 800,00 EUR, pa sve do 1500,00 EUR.

Pogledaj cijenu obuke u autoškoli za svoj grad u našem popisu najjeftinijih autoškola.

Cijena obuke u autoškoli sastoji se od dva dijela:

 1. cijena teorijske obuke - tečaj iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila
 2. cijena praktične obuke - vožnja s instruktorom vožnje

Cijena teorijske obuke - tečaj iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila

Cijena teorijskih predavanja iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila iznosi od 70,00 - 200,00 EUR.

Kao što možeš primijetiti cijena teorijske obuke iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila je izrazito varijabilna od autoškole do autoškole.

Ona je samo manji dio u ukupnoj cijeni obuke, pa je prilikom usporedbe cijena različitih autoškola najbolje promatrati ukupnu cijenu obuke autoškoli.

Cijena praktične obuke - vožnja s instruktorom vožnje

Troškovi obuke u autoškoli

Ukupna cijena praktične obuke vožnje s instruktorom kreće se od 600,00 - 1.000,00 EUR.

Kao što već znaš, trošak praktične vožnje najviše ovisi o gradu u kojem se vrši obuka. 

U većim gradovima gdje je veća konkurencija među autoškolama cijena je u pravilu niža, a veća je u manjim gradovima gdje je manji broj autoškola.

Kao i kod cijene obuke iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila, cijena vožnje samo je dio u ukupnim troškovima autoškole.

Zbog toga je prilikom usporedbe cijena različitih autoškola najbolje je uzeti u obzir ukupnu cijenu obuke u autoškoli koja uključuje trošak teorijske i praktične obuke.

Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila

Ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila (PPSP) se prijavljuje i polaže nakon odslušane teorijske nastave u odabranoj autoškoli. 

Položeni ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila je uvjet za početak praktičnog osposobljavanja, tj. vožnje s instruktorom.

Ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila polaže se u najbližem ispitnom centru HAK-a (Hrvatski Autoklub).

Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila je određena zakonom i iznosi 19,58 EUR.

Troškovi ovog i svih ostalih ispita u autoškoli nisu uračunati u cijenu koja se plaća autoškoli već ih svaki kandidat mora samostalno podmiriti.

Cijena tečaja pružanja prve pomoći

Cijena tečaja prve pomoći u autoškoli

Nakon ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila, a tijekom praktičnog dijela osposobljavanja dok voziš s instruktorom, potrebno je odslušati predavanja i položiti ispit iz pružanja prve pomoći (PPP).

Nastavu iz pružanja prve pomoći preporučuje se odslušati što prije jer je položen ispit iz pružanja prve pomoći uvjet za izlazak na završni ispit u autoškoli (ispit upravljanja vozilom).

Predavanja prve pomoći moguće je odslušati u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja je za to licencirana. 

Najčešće se održavaju u Hrvatskom Crvenom Križu, a o svim detaljima će te informirati tvoja autoškola. 

Cijena tečaja pružanja prve pomoći iznosi 59,63 EUR.

Troškovi predavanja iz predmeta pružanje prve pomoći najčešće nisu uračunati u cijenu koja se plaća autoškoli pa ih svaki kandidat treba podmiriti samostalno.

Hint: Ponekad autoškole imaju promotivne akcije u kojima upisom u autoškolu u određenom periodu dobivaš besplatan tečaj prve pomoći.

Cijena ispita iz pružanja prve pomoći

Po odslušanom tečaju pružanja prve pomoći, a prije izlaska na ispit iz upravljanja vozilom potrebno je položiti ispit prve pomoći.

Ispit se polaže u ispitnim centrima HAK-a, a cijena ispita iz pružanja prve pomoći iznosi 15,76 EUR.

Troškovi ovog i svih ostalih ispita u autoškoli nisu uračunati u cijenu obuke koja se plaća autoškoli već ih svaki kandidat mora podmirit samostalno.

Cijena ispita iz upravljanja vozilom

Nakon što odvezeš minimalno potreban broj sati voženje s instruktorom i položiš ispit iz pružanja prve pomoći, autoškola će te prijaviti na ispit upravljanja vozilom koji je ujedno i zadnji ispit u autoškoli.

Ispit se prijavljuje HAK-u i provode ga ispitivači HAK-a u suradnji s instruktorima vožnje.

Cijena ispita upravljanja vozilom ovisi o kategoriji vozila koja se polaže, a za B kategoriju vozila iznosi 31,35 EUR.

U većini autoškola ispit iz upravljanja vozilom nije uključen u cijenu koja se plaća autoškoli već ga kandidati moraju podmiriti samostalno.

Napomena: Cijene za ostale kategorije možeš vidjeti na kraju ovog teksta.

Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom

Uz troškove provedbe ispita od strane HAK-a, kandidati autoškoli mora platiti trošak ispitnog sata vožnje.

U većini slučajeva niti trošak vožnje ispitnog sata nije pokriven cijenom obuke autoškole već ga autoškole naplaćuju dodatno.

Osim što nije uključen u cijenu obuke koja se plaća autoškoli, autoškole ga često naplaćuju skuplje nego redovni sat vožnje.

Cijena ispitnog sata vožnje ovisi o svakoj autoškoli, a iznosi od 20,00 - 30,00 EUR.

Hint: Neke autoškole u cijeni osposobljavanja imaju uključen trošak ispitnog sata vožnje.

Cijena izdavanja i izrade vozačke dozvole

Nakon što uspješno položiš ispit iz vožnje, čeka te onaj najslađi dio, izrada vozačke dozvole.

Vozačka dozvola se izrađuje u MUP-u (Ministarstvo Unutarnjih Poslova), tj. u policiji.

Cijena izrade vozačke dozvole ovisi o brzini postupka izrade a iznosi:

 • 20,04 EUR za redovni postupak izrade,
 • 26,54 EUR za ubrzani postupak izrade i
 • 59,73 EUR za žurni postupak izrade.

U redovnom postupku vozačka dozvola se izdaje u roku 30 dana, u ubrzanom u roku 3 dana, a u žurnom u roku 24 sata od predaje zahtjeva.

Dodatni troškovi u autoškoli


Dodatni troškovi u autoškoli su troškovi koji nisu nužni kako bi se dobila vozačka dozvola.

Zbog toga nisu dio osnovne cijene obuke koja se plaća autoškoli već ih, ako se pojave tijekom obuke, kandidat mora sam podmiriti.

Postoje različiti dodatni troškovi, no to su najčešće troškovi koji nastaju ako kandidat mora više puta izlaziti na polaganje nekog od ispita.

Ovo su neki od najčešćih dodatnih troškova kandidata tijekom osposobljavanja za vozača u autoškoli:

 • trošak dodatnih materijala za učenje,
 • trošak dodatnih sati vožnje,
 • trošak ponovnog izlaska na ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
 • trošak ponovnog izlaska na ispit iz pružanja prve pomoći,
 • trošak ponovnog ispita iz upravljanja vozilom,
 • trošak ubrzane obuke (vožnja svaki dan).

Savjetujem ti da si ne nabijaš dodatan stres zbog dodatnih troškova, no dobro je znati što te očekuje ako se dogodi neka izvanredna situacija i osposobljavanje krene u krivom smjeru.

Kada se upoznaš s potencijalnim dodatnim troškovima, počneš ozbiljnije shvaćati autoškolu što vodi do manjih ukupnih troškova i bržeg dobivanja vozačke dozvole.

Cijena dodatnih materijala za učenje

Autoškole u pravilu svojim kandidatima besplatno osiguravaju sve potrebne materijale za učenje.

Danas su materijali za učenje najčešće u digitalnom obliku

Materijali mogu biti u obliku e-knjiga, prezentacija, slika, tekstualnih dokumenata i slično.

Ako ti je lakše učiti iz fizičke knjige, autoškole nude opciju posudbe fizičkih materijala, npr. priručnik Postani vozač.

S obzirom na to da se radi o posudbi, priručnik je u razumnom roku nakon položenog ispita potrebno vratiti autoškoli.

Ako se ne vrati, autoškola iznos u vrijednosti posuđenih materijala može kandidatu dodatno naplatiti.

Neki kandidati zbog lakšeg i jednostavnijeg učenja žele imati vlastitu fizičku knjigu. 

Ako želiš imati vlastiti Postani vozač priručnik, možeš ga nabaviti na web stranicama HAK-a po cijeni od 19,91 EUR.

Osim za učenje, fizički postani vozač priručnik može biti odlična uspomena na obuku u autoškoli.

Osim materijala za učenje, neke autoškole svojim kandidatima omogućavaju besplatan pristup digitalnim aplikacijama za učenje poput generatora testova i kvizova.

Ako tvoja autoškola to ne nudi ili želiš osigurati prolaz ispita iz prve s minimalnim troškovima, registriraj se i isprobaj besplatan Postani vozač generator testova.

Postani vozač generator testova je realna simulacija službenog HAK-ovog ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Svaki test sadrži 38 nasumičnih pitanja iz baze originalnih pitanja koja se pojavljuju u službenim ispitima.

Cijena dodatnog sata vožnje

Kao uvjet za izlazak na ispit iz upravljanja vozilom postoji zakonska obveza minimalnog broja sati koje kandidat u autoškoli mora odvoziti s instruktorom.

Za B kategoriju vozila kandidat s instruktorom mora odvoziti minimalno 35 sati. 

Tih 35 sati vožnje s instruktorom uračunati su u osnovnu cijenu autoškole.

Nakon odvoženog minimalnog broja potrebnih sati instruktor procjenjuje je li kandidat spreman za ispit. 

Ako je kandidat uspješno savladao gradivo, autoškola ga po naputku instruktora prijavljuje na ispit iz upravljanja vozilom.

Ponekad se dogodi da kandidat nakon minimalno odvoženog broja sati prema procjeni instruktora nije spreman za izlazak na ispit.

U tom slučaju, kandidat u dogovoru s instruktorom dogovara dodatne sate vožnje koje će odvoziti kako bi savladao nedostatke i što bolje se pripremio za ispit.

Broj dodatnih sati ovisi o savladanom znanju kandidata, a procjenjuje ih instruktor. 

Većina kandidata uzima oko 3 i 5 dodatnih sati, a u ekstremnim slučajevima za savladavanje cjelokupnog gradiva bit će potrebno i preko 30 dodatnih sati.

Dodatni sati vožnje nisu uključeni u osnovnu cijenu autoškole i dodatno se naplaćuju. 

Cijena dodatnog sata vožnje najčešće je ista kao cijena osnovnog sata vožnje.

Cijene dodatnog sata vožnje, kao i ukupna cijena autoškole, ovisi o gradu u kojem se polaže, a iznosi od 20,00 - 30,00 EUR.

Dodatni sati vožnje su obvezni kada kandidat ne zadovolji na ispitu iz upravljanja vozilom.

Po zakonu, kada kandidat padne na ispitu iz upravljanja vozilom za B kategoriju vozila dužan je odvoziti minimalno 3 dodatna sata vožnje s instruktorom prije nego li se može ponovno prijaviti na ispit.

Extra savjet:

Ponekad kandidatima nije drago kad im instruktor predloži dodatne sate vožnje prije nego li ih prvi put prijavi na ispit.

Kandidat misli kako je spreman za ispit i da mu instruktor želi bespotrebno “uzeti” novac.

Iako na prvu možda izgleda tako, vjeruj mi, instruktor ti želi pomoći i uštedjeti novac, a ne odmoći. 

Instruktori imaju uvid u to kako voze ostali kandidati zbog čega vrlo realno mogu procijeniti tvoje sposobnosti.

Ako kandidat nije spreman, vjerojatno neće položiti ispit zbog čega će se vrijeme u autoškoli dodatno produžiti. 

Ispiti nisu besplatni već se svak ispit naplaćuje što će kandidatu stvoriti dodatne troškove.

Dodatni sati vožnje prije izlaska na ispit će ti više pomoći nego odmoći. 

Preporučujem da postupiš prema savjetu svog instruktora.

Cijena ponovnog izlaska na ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila

Svaki dodatan izlazak na ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila se dodatno naplaćuje.

Cijena svakog ponovljenog izlaska na ispiti jednaka je cijeni izlaska na prvi ispit, a iznosi 19,58 EUR.

Svakim padom na ispitu ukupni trošak polaganja vozačkog ispita se povećava, a vrijeme do vozačke dozvole zbog čekanja na termin ponovnog polaganja se produžuje.

Cijena ponovnog izlaska na ispit iz pružanja prve pomoći

Svaki dodatan izlazak na ispit iz pružanja prve pomoći se dodatno naplaćuje.

Cijena svakog ponovljenog izlaska na ispiti jednaka je cijeni izlaska na prvi ispit, a iznosi 15,76 EUR.

Svakim padom na ispitu ukupni trošak polaganja vozačkog ispita se povećava, a vrijeme do vozačke dozvole zbog čekanja na termin ponovnog polaganja se produžuje.

Cijena ponovnog izlaska na ispit iz upravljanja vozilom

Svaki dodatan izlazak na ispit iz upravljanja vozilom se dodatno naplaćuje.

Cijena svakog ponovljenog izlaska na ispiti jednaka je cijeni izlaska na prvi ispit, a iznosi 15,76 EUR.

Svakim padom na ispitu ukupni trošak polaganja vozačkog ispita se povećava, a vrijeme do vozačke dozvole zbog čekanja na termin ponovnog polaganja se produžuje.

Nakon pada ispita iz upravljanja vozilom kandidat je dužan voziti minimalno 3 dodatna sata s instruktorom kako bi se mogao ponovno prijaviti i pristupiti polaganju ispita.

Cijena ubrzane obuke (vožnja svaki dan)

Autoškole se na razne načine pokušavaju prilagoditi kandidatima.

Kandidati poput učenika i studenata često upisuju autoškolu po završetku školske ili akademske godine s ciljem da dobiju vozačku dozvolu do početka iduće.

Kod uobičajene obuke, zbog velikog broja kandidata po instruktoru i nenadanih padova na ispitima to često nije moguće.

Zbog toga neke autoškole nude mogućnost ubrzane obuke.

Ubrzana obuka se razlikuje od uobičajene po tome što se kandidatu daje prednost pred ostalim kandidatima i omogućuje da s instruktorom vozi maksimalan broj sati u danu koji je propisan zakonom kako bi što prije stekao uvjete za izlazak na ispit.

Za B kategoriju vozila, zakonom je propisano da kandidat prvih 5 sati smije voziti maksimalno 1 sat dnevno, a preostalih 30 sati maksimalno 2 sata dnevno.

Uobičajeno kandidat s instruktorom vozi 2 - 3 sata tjedno, a u obraznoj obuci omogućava mu se da vozi do 10 sati tjedno što značajno ubrzava obuku.

U ubrzanom tečaju vožnju s instruktorom moguće je završiti u svega 3 tjedna, dok je tečaj prometnih propisa vremenski identičan onome u uobičajenoj obuci.

Cijena ubrzane obuke u pravilu je 20-25 % veća od cijene uobičajene obuke.

Zbog velike konkurencije, u većim gradovima sve više autoškola svojim kandidatima nudi ubrzanu obuku bez ikakve dodatne naknade.

Ako ti je potrebna ubrzana obuka, svakako se prije upisa u autoškolu raspitaj o mogućnostima takve obuke. 

Bitno je izraziti zahtjev pri upisu kako bi autoškola napravila plan i osigurala vrijeme instruktora vožnje.

Dodatno: VIP obuka

Neke autoškole nude ekskluzivne obuke koje se dodatno naplaćuju, a kandidatima u paketu nude:

 • ubrzanu obuku (vožnja svaki dan),
 • dolazak po kandidata prije vožnje na željenu lokaciju,
 • snimanje vožnje kamerom,
 • individualne konzultacije,
 • vožnju na automatik i manualnim automobilima,
 • specijalizirana obuku vožnje u različitim uvjetima vožnje,
 • vožnju na simulatorima vožnje, i
 • razne druge dodatne pogodnosti.

Cijena takve obuke (ako ju autoškola nudi) je u pravilu duplo veća od cijene uobičajene obuke.

Kako smanjiti troškove autoškole?

Najveći nepotrebni troškovi u autoškoli su troškovi ponovljenih polaganja ispita.

Najbolji način kako troškove obuke i dobivanja vozačke dozvole održati na minimumu je polaganje svih ispita iz prvog pokušaja.

Da bi to bilo moguće, u trenutku upisa u autoškolu, polaganje vozačkog ispita moraš postaviti na vrh ljestvice svojih prioriteta. 

Ukupni troškovi ovise o tome koliko ozbiljno shvatiš autoškolu.

To podrazumijeva:

 • maksimalno prisustvo na svim predavanjima,
 • ponavljanje naučenog gradiva nakon svakog sata predavanja i vožnje,
 • vježbanje naučenog gradiva rješavanjem testova na PostaniVozac.com,
 • uočavanje grešaka u vožnji drugih kandidata iz video sadržaja na YouTube.

Pridržavanjem svega navedenog znatno ćeš smanjiti troškove. 

Na kraju sve ovisi isključivo o tebi.

Evo još nekih ideja koje će ti pomoći smanjiti troškove autoškole:

 • prije odabira, usporedi cijene i ponudu više autoškola,
 • odaberi autoškolu u svom gradu,
 • odaberi kvalitetnog instruktora vožnje,
 • odaberi gotovinski način plaćanja,
 • upiši autoškolu za vrijeme promotivne akcije,
 • koristi besplatne materijale za učenje,
 • i naravno, položi sve ispite iz prve.

Troškovi obuke u autoškoli po kategorijama vozila

U nastavku pročitaj ukupne troškove autoškole i polaganja vozačkog ispita za sve ostale kategorije vozila.

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za A kategoriju vozila

A kategorija vozila - Motocikli sa ili bez bočne prikolice od 499cm3 i snage motora od 35 kW.

Ukupna cijena: 1092,22 - 1.727,22 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 30,00 - 55,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 900,00 - 1.500,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: 19,58 EUR
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: 59,63 EUR
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: 15,76 EUR
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 27,21 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za A1 kategoriju vozila

A1 kategorija vozila - Motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW.

Ukupna cijena: 892,22 - 1.449,22 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 30,00 - 55,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 700,00 - 1.222,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: 19,58 EUR
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: 59,63 EUR
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: 15,76 EUR
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 27,21 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za A2 kategoriju vozila

A2 kategorija vozila - Motocikli radnog obujma motora od 240 cm3 i snage motora do 35 kW.

Ukupna cijena: 892,22 - 1.449,22 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 30,00 - 55,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 700,00 - 1.222,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: 19,58 EUR
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: 59,63 EUR
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: 15,76 EUR
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 27,21 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za B kategoriju vozila

B kategorija vozila - Motorna vozila, osim vozila A1, A, F, G i AM kategorije čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala.

Ukupna cijena: 896,36 - 1.731,36 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 30,00 - 55,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 700,00 - 1.500,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: 19,58 EUR
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: 59,63 EUR
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: 15,76 EUR
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 31,35 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za B kategoriju vozila (s položenim A1, A2, A, F, G, AM)

Ukupna cijena: 820,97 - 1.280, 97 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 30,00 - 55,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 700,00 - 1.125,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: 19,58 EUR
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 31,35 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za C kategoriju vozila (s položenim B, B+E)

C kategorija vozila - Motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg.

Ukupna cijena: 790,85 - 1.430,85 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 35,00 - 80,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 675,00 - 1.260,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: -
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 40,81 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za C+E kategoriju vozila (s položenim C)

C + E kategorija vozila - Skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.

Ukupna cijena: 644,00 - 1.334,00 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 35,00 - 80,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 525,00 - 1.160,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: -
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 43,96 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Troškovi dobivanja vozačke dozvole za D kategoriju vozila (s položenim B)

D kategorija vozila - Motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala.

Ukupna cijena: 1.677,14 - 2.655,14 EUR

 • Cijena liječničkog pregleda: 35,00 - 80,00 EUR
 • Cijena obuke u autoškoli: 1.552,00 - 2.475,00 EUR
 • Cijena ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila: -
 • Cijena tečaja pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita pružanja prve pomoći: -
 • Cijena ispita upravljanja vozilom: 50,10 EUR
 • Cijena ispitnog sata upravljanja vozilom: 20,00 - 30,00 EUR
 • Cijena izrade vozačke dozvole: 20,04 EUR

Patrik Kranjčec
Patrik K.
Mag. Ing. Aeronaut.
Patrik je zaljubljenik u promet. Cilj mu je edukacijom kandidata za vozače povećati sigurnost prometa na hrvatskim cestama.

Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

Pa što čekaš!?
Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!