Početna Pitanja Zbog čega ste dužni u situaciji kao na slici propustiti sivo vozilo?

Zbog čega ste dužni u situaciji kao na slici propustiti sivo vozilo?

Slika pitanja

Odgovori:

Objašnjenje odgovora:

1. Način upravljanja prometom na raskrižju

Prvo što trebamo utvrditi kada prilazimo raskružju je način upravljanja raskrižjem.

Na ovom raskrižju prometom se upravlja prometnim pravilima jer u raskrižju ne postoje niti prometni znakovi, niti prometni semafor, niti ovlaštena službena osoba (npr. prometni policajac).

Ako se na raskrižju upravlja prometnim pravilima, to je znak da se na raskrižju križaju ceste iste važnosti.

2. Redoslijed prolaska vozila raskrižjem


Sada kad znamo da se na raskrižju upravlja prometnim pravilima, sljedeće što moramo odrediti je redoslijed prolaska vozila kroz raskrižje.

Prvo kroz raskrižje prolazi sivo vozilo.

Prema pravilu desne strane, na cestama iste važnosti, prednost prolaska imaju vozila koja nailaze s desne strane.

Prema tome, naše vozilo dužno je ustupiti prednost prolaska sivom vozilu jer nem ono nailazi s naše desne strane.

Sivom vozilu nitko ne nalazi s njegove desne strane zbog čega nije dužno nikoga propustiti.

Naše vozilo se raskrižjem kreće drugo, tj. zadnje, tek nakon što prema pravilu desne strane ustupimo prednost sivom vozilu.

3. Odgovor na pitanje

S obzirom na to da se na raskrižju prometom upravlja prometnim pravilima, prema pravilu desne strane dužni smo propustiti sivo vozilo koje nam nailazi s naše desne strane.

Prema tome, raskrižjem smo se dužni kretati drugi, tj. u ovoj prometnoj situaciji zadnji.


Patrik Kranjčec
Patrik K.
Mag. Ing. Aeronaut.
Patrik je zaljubljenik u promet. Cilj mu je edukacijom kandidata za vozače povećati sigurnost prometa na hrvatskim cestama.

Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

Pa što čekaš!?
Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!