Početna Pitanja Približavate se vozilom raskrižju u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

Približavate se vozilom raskrižju u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti?

Slika pitanja

Odgovori:

Objašnjenje odgovora:

1. Način upravljanja prometom na raskrižju

Prvo što trebamo utvrditi kada prilazimo raskružju je način upravljanja raskrižjem.

Na ovom raskrižju prometom se upravlja prometnim znakovima, na raskrižju ne postoji niti prometni semafor, niti ovlaštena službena osoba (npr. prometni policajac).

Ako se na raskrižju upravlja prometnim znakovima, to je znak da se na raskrižju križaju ceste različite važnosti.

Drugim riječima, na raskrižju postoje glavna cesta s prednošću prolaska i sporedna cesta čiji vozači su dužni ustupiti prednost prolaska.

2. Redoslijed prolaska vozila raskrižjem


Sada kad znamo da se na raskrižju upravlja prometnim znakovima, sljedeće što moramo odrediti je redoslijed prolaska vozila kroz raskrižje.

Treba primijetiti kako se uz cestu kojom nailazi naše vozilo nalazi znak raskrižje s cestom s prednošću prolaska kojeg u slobodnom razgovoru još nazivamo "obrnuti trokut".

Prema tome, možemo zaključiti kako nailazimo na cestu s prednošću prolaska i dužni smo propustiti sva vozila koja njom kreću.

Prvo se raskrižjem kreće sivo vozilo koje vozi cestom s prednošću prolaska.

Naše vozilo koje nailazi sporednom cestom se kreće drugo, tj. zadnje kroz raskrižje.

U ovoj prometnoj situaciji ne vrijedi pravilo desne strane zbog toga što prometni znakovi prema hijerarhiji imaju veću važnost od prometnih pravila.

3. Odgovor na pitanje

S obzirom na to da se na raskrižju prometom upravlja prometnim znakovima i nailazimo na cestu s prednošću prolaska, dužni smo propustiti sva vozila, u ovom slučaju sivo vozilo, koje se kreće tom cestom.


Patrik Kranjčec
Patrik K.
Mag. Ing. Aeronaut.
Patrik je zaljubljenik u promet. Cilj mu je edukacijom kandidata za vozače povećati sigurnost prometa na hrvatskim cestama.

Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

Pa što čekaš!?
Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!