Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore, osim znakova Andrijin križ, te približavanje prijelazu ceste preko

željezničke pruge s bra­ni­cima ili polubranicima i približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika.

Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:

  1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 120 cna cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 90 cm,

  2. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 60 cm,

  3. kad se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm,

  4. kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.

Prema potrebi se mogu postavljati i znakovi opasnosti čija stranica trokuta iznosi 120 cm i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm. Znakovi opasnosti, u pravilu, se postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovi opasnosti se mogu postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopu­štena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti i toga opasnog mjesta na cesti jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

Pronađi prometni znak

Planiraš upisati ili već ideš u autoškolu?

Pa što čekaš!?
Rješavaj testove i osiguraj si prolaz iz prve!